Fatömegbecslések

Becslés  azoknak akiknek régebbi excel programjuk van

Azoknak akiknek nincs exceljük az ingyen letölthető LibreOffice programban az egyszerűsített becslés fájl használható. A használat leírása a fájlban.

A külső hivatkozások automatikus frissítése letiltva feliratnál ne az Allow updating gombra, hanem az X-re kattints! 

A LETÖLTHETŐ BECSLÉS EXCEL FÁJL HASZNÁLATA

  1. Adatok bevitele: A hagyományos módon felvett átmérő adatokat vízszintes sorban az ADAT tábla rovataiba kell írni a terepi jegyzőkönyvről

ADAT munkalap tartalma (* kitöltése kötelező)

*Község: A település (község) nevét tartalmazza. (Ha nem a KÓD lapon szereplő betűszerinti megfelelője, hibát jelez!)

*Tag                    kitöltése értelemszerű

*Részlet             kitöltése értelemszerű  (Ha nem a paraméterszótár betűszerinti megfelelője, hibát jelez!)

*Alrészlet          kitöltése értelemszerű

*Használati mód:  kitöltése értelemszerűen a kód beírásával

*Fafaj                 A fafaj kódja a “KÓD” munkalap szerint

Száradék:           Ha száradék faegyedeket veszünk fel,  akkor “ 1” , különben semmi

Teljes terület:                 értelemszerűen

Érintett ter.:                    értelemszerűen

Mintaterület:                  Mintaterületes becslés esetén a mintaterület nagysága, egyébként 0

Kor                                   értelemszerűen

*Magassági görbe:         1-es kód: Függvényesített egységes magassági görbe (a függvényt a 80-as években az ERTI-ben Rajczi Balázs készítette)

3-as kód: Saját görbe – készítése a Görbe készítés lapon. Értelemszerűen az átmérőhöz tartozó magasságokat kell beírni. Az első átmérőosztályba kötelező értéket írni! A Görbe beillesztése gombot megnyomva a szimpatikusabbat – 1/x illetve logaritmikus jellegű – görbét  választhatjuk. Abba a sorba teszi a képletet, amit Görbe munkalap AA oszlopában megadtunk. Ha nincs ilyen az ADAT táblában, készít ott egy új sort.

Átlagfa átmérője, magassága:

Értelemszerűen (A magassági görbe szerkesztéséhez 1-es görbénél mindig meg kell adni!)

D                         Átmérő (Erdőtervi adat, vagy terepi becslés)

H                         Magasság (Erdőtervi adat, vagy terepi becslés)

*D8-D102                        8 cm-től 102 cm-ig a mellmagassági átmérőosztályokba eső darabszámok

A Frissítés gomb makrója a szükséges képletekkel ellátja a táblázatot (A Nyomtatás lap Frissítés gombjáról is indítható)

A makró a Király-féle együtthatók alapján számolja a fatömeget. (Fatömegszámitasi táblázatok 2013 4. kiadás 61-62. oldal. Paraméterek a makróban)

  1. Jegyzőkönyv nyomtatása

Új adatok bevitele után mindig frissíteni kell a Frissítés gomb makrójával vagy az ADAT, vagy a Nyomtatás lapon. Frissítés után a legördülő menüből lehet kiválasztani a nyomtatni kívánt erdőrészletet. A Nyomtatás görbével – görbe nélkül gombbal a nyomtatási területet választjuk meg.

3.Tőátmérő átszámítása mellmagassági átmérőre                                                               

Tőátmérő átszámítása mellmagassági átmérőre (készítése a Tőátmérő ÁTSZÁMÍTÁS lapon). Értelemszerűen az átmérőhöz a D oszlopba a darabszámot kell beírni, és az Adatsor beillesztése gombot megnyomva a szimpatikusabbal – a Sopp vagy a helyszíni adatsorból számolt átmérővel lehet számolni. (Helyszini együtthatót a K:H oszlopokban számíthatunk.)  Abba a sorba teszi az adatokat, amit a B oszlopban megadtunk. Ha nincs ilyen az ADAT táblában, készít egy új sort.

  1. A fakitermelési bejelentő elkészítése

Az ADAT lapon kitöltött értékek automatikusan a bejelentőbe kerülnek, ha a Bejelentő lap B1 cellája megegyezik az ADAT lap P oszlopában lévő értékkel.

A lapok védettsége a véletlen képlettörlés megakadályozására szolgál, jelszó nélkül feloldható!

Néhány gondolat a becslések szükségességéről, hasznáról, pontosságáról.

Azon kívül, hogy néhány esetben a hatósági bejelentésekhez, kérelmekhez megkövetelik az elvégzését, a megfelelő pontosságú üzleti terv elkészítéséhez is nélkülözhetetlen. Ezért még akkor is érdemes elvégezni, ha nem tartozunk senkinek elszámolással, a saját erdőnkben dolgozunk. Azonban tudomásul kell venni, hogy a becslés az csak becslés marad akkor is, ha azt a legnagyobb pontossággal végezzük. A munkafüzetben alkalmazott fatömeg számításhoz a Sopp táblázatok (FATÖMEGSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK) újabb kiadásaiban megtalálható Király féle függvényeket használtam. A kiadvány 20. oldaláról való a következő idézet: „Az átlagadatokat tartalmazó fatömeg táblák használatakor ugyanis nem veszünk tudomást a különböző fokú gyérítések következtében létrejövő fatömeg változásokról, ami pedig – szélsőséges esetekben – a 20–30 %–ot is meghaladhatja”. És akkor még nem beszéltünk a szisztematikus átmérőmérési hibákról, a magasság mérésének nehézségeiről. Ezért vékonyabb, törzskiválasztó gyérítésekben (sok és vékony törzs) egy gyakorlott erdész szembecsléssel is legalább olyan pontos fatömeg adathoz jut, mintha sok időt és pénzt elköltve felvenné az egész állományt. Csökkenti a felhasznált időt és pénzt, ha mintaterülettel dolgozunk, de ezt csak akkor használható, ha a mintaterület vízszintes vetületét pontosan meg tudjuk állapítani. Ezért a magam részéről csak a körös minta alkalmazását javasolom.

Rácsos minta:

A szalagszerű mintaterületek rács-szerűen fedik be az erdőrészletet. Minél sűrűbben fektetjük a rácsot, illetve minél szélesebbre vesszük a mintaszalagokat, annál nagyobb lesz a mintaterünk, annál pontosabb lesz a mérésünk. A szalagok hosszát mérőszalaggal a szélességét mérőeszközzel kimért rúddal a mérőszalagra merőlegesen és vízszintesen tartva mérjük. Ha a rúd külső vége valamely törzset érint, de nem ér túl a fa fél vastagságánál, a fát próbatéren kívülállónak kell tekinteni, ha a fél vastagságot eléri minden másodikat mérjük. A sávok távolságát elég lépéssel lemérni, mert a próbaterület nagyságát nem befolyásolja. Ha a terület erősen lejt, a mérőszalaggal mért hosszakat vízszintesre kell redukálni. A rácsot a hegyoldalon a lejtő irányában célszerű elhelyezni, ezáltal a próbaterület jobban reprezentálja a tényleges állományviszonyokat (lábazat, gerinc).

A rács sűrűségét Fekete Zoltán adatai alapján az alábbiak szerint kell megállapítani.

A próbatér
az egész terület
%-áiban
3 4 5 6
méteres
rúd használata esetén a rács-sűrűség 75 cm-es lépésekben
10 80 107 133 160
15 53 71 89 107
20 40 53 67 80

A próbatereken felvett fatömegeket a teljes területre át kell számolni.

Körös minta:

Egyszerűsége miatt ez a módszer ajánlható leginkább, a mintaterületek méretét itt tudjuk a legpontosabban megállapítani.

A mintatér az erdőrészlet területén meghatározott sugarú körök alakjában egyenletesen szét van osztva. A sugár nagyságát úgy kell megválasztani, hogy egy körbe legalább 10 db törzs essen. 10 m-nél nagyobb rúd esetén a módszer nem ajánlott. A táblázat szerinti hosszúságú – mérőeszközzel kimért – rúd egyik végét a rács pontjában levert karóra helyezve körbeforgatjuk. A kör területén álló fák közül mindazokat megátlaljuk, amelyeknek fél vastagságán a vízszintesen tartott rúd túlér. A megmért fákat krétával jelöljük. A próbák számát a jegyzőkönyvben jegyezzük. A körök lehetőség szerint egymással párhuzamos egyenesen feküdjenek, de ez nincs kihatással a próbatér nagyságára. Ha a próbakörbe egyetlenegy fa sem esik, a próbát akkor is fel kell venni a jegyzőkönyvbe.

A próbatér
az egész terület
%-áiban
A kör területe
0,005 ha 0,01 ha 0,015 ha
A rúd hossza
3,99 m 5,64 m 6,91 m
sor- és körtávolság 75 cm-es lépésekben
10 30 42 52
15 24 34 42
20 21 30 37

A szisztematikus átmérő hibából, rossz magasság mérésből adódó eltérések a közel 25.000 Bto m3 különböző használati módokban felvett adatok alapján az alábbiak:

Eltérés az eredeti fatömegtől % Darab Fatömeg eredeti átlagmagassággal (m3) Fatömeg + 1 m átlagmagassággal (m3) Átlagos eltérés (%) Érintett fatömeg aránya (%) Darab Fatömeg eredeti átlagmagassággal (m3) Fatömeg + 2 m átlagmagassággal (m3) Átlagos eltérés (%) Érintett fatömeg aránya (%)
< 2 % 10 787 800 1,7 3,2 2 18 18 0,0 0,1
2% < és < 3 % 22 16238 16669 2,7 65,1 0 0 0 0,0 0,0
3 % < és < 4 % 25 7461 7719 3,5 29,9 4 165 171 3,6 0,7
4% < és < 5 % 5 391 408 4,3 1,6 5 3241 3402 5,0 13,0
> 5 % 4 71 76 7,0 0,3 55 21524 22808 6,0 86,3
Összesítő 66 24948 25672 2,9 100,0 66 24948 26399 5,8 100,0

Átmérőmérésből adódó eltérések – általában az alacsonyabb átlaló személyek nem mellmagasságban, hanem az alatt mérnek a ténylegesnél nagyobb átmérőt:

Eltérés az eredeti fatömegtől % Darab Fatömeg eredeti átlagmagassággal (m3) Fatömeg + 2 cm tőátmérővel (m3) Átlagos eltérés (%) Érintett fatömeg aránya (%)
< 10 % 23 11324 12351 9,1 45,4
10% < és < 15 % 26 9288 10317 11,1 37,2
15 % < és < 20 % 14 4132 4906 18,7 16,6
>20% 3 204 249 22,1 0,8
Összesítő 66 24948 27823 11,5 100,0

A magasságmérésből adódó fatömeg eltérések: tapasztalatom szerint még erdészversenyek során is nagy eltérések vannak a mért értékek között. Hiába a tökéletes műszer, ha a korona csúcsát rosszul célozzuk meg.

A fenti táblázatokból látható, hogy az átmérő hibás mérése jóval nagyobb hibát okoz, mint a magasságé. Ezért az ármérő minél pontosabb felvétele mellet javasolom az egységes magassági görbék használatát. Tapasztalataim szerint az erdőtervben megadott átlagfa átmérő-magasság párossal számított egységes görbe pontosabb adatot ad, mint a jól-rosszul megmért – megszerkesztett egyéni görbe. (Ha nem bízunk az erdőtervezőben, és jobban bízunk magunkban, akkor is kevesebb magasságot kell mérnünk az egységes magassági görbéhez.)

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?