Fakitermelések tervezése: technológiai és műveleti utasítás, választéktervezés, költségterv készítése

Az erdőgazdálkodás, bármilyen módon is végezzük, előbb utóbb fakitermeléssel jár. A fakitermelés tervezése pedig elengedhetetlen feladata az erdésznek – és nem csak a törvényi előírások miatt.

Sajnos a fakitermelések tervezése, költségeinek, bevételeinek becslése nem egyszerű feladat, hisz az tervezési alapadatok minden esetben becslésen alapulnak, hibákkal terheltek. Ennek ellenére tartom fontosnak, hogy minden fakitermelés megkezdése előtt – csoportosan több erdőrészletre – vagy részletenként tervet készítsünk. Ha ezt nem tesszük meg, döntéseink esetlegesek, sokszor tévesek lesznek.

Ehhez a feladathoz készítettem – az elmúlt évtizedekben folyamatosan – a most közre bocsátott táblázataimat.

I. Statisztikák készítése a Statisztika.xlsm segítségével:

1. A tervezés első feladata a választéktörzs összeállítása.

2. A tényadatok táblázat kitöltése (a későbbi  választékterv készítésének alapja)

3. Az ámérőstatisztika elkészítése

4. Ténybejelentés készítése hatóság számára

II. Fahasználatok tervezése a Faterv.xlsm segítségével:

1. Technológiai és műveleti utasítás készítése (benne az erdőrészlet választéktervének elkészítése az előbb készített statisztikák alapján – kiválasztott – hasonló – erdőrészlet választékösszetétetele, azonos használati mód, illetve azonos átlagátmérőátmérő kategóriák szerint.)

2. Költség és árbevételi terv készítése

3. Több erdőrészlet összesített árbevételi és költségterve

Részletes leírás:

Választéktervezés: a legnehezebb és legfontosabb feladat a folyamatban. Miért is nehéz a választékok meghatározása: mert nem csak az állomány minőségétől függ. Nem mindegy, milyen a kereskedelmi környezet, egy adott helyen mennyi faanyag kitermelése történik, és nem utolsó sorban ki végzi a faanyag választékolását.

Tanultunk több módszert is a feladat megoldásához, táblázataim három lehetséges változat használatához nyújt segítséget. Mindhárom módszer az előző évi termelésék tényleges választék összetételét használja fel. Minél több adatot tudunk összegyűjteni, annál jobb eredményt érhetünk el. A piac gyors változása miatt három évnél régebbi adat használata már nem biztos, hogy a megbízhatóságot növeli.

A Statisztika.xlsm táblázat Tényadatok lapján gyűjthetjük az adatokat. Mielőtt a rögzítéshez nekikezdenénk, alakítsuk ki a választékok törzsét. Nem érdemes túl sokat nyilvántartani,  tervezést túl sokkal végezni, mert a hasonló választékok egymás közötti aránya sokszor esetleges, a napi szükséglet befolyásolja. (Együtt érdemes kezelni pl. a különböző hosszban termelt sarangolt anyagokat stb.). A 10-12 db választék tapasztalatom szerint bőven elég a statisztika elkészítéséhez. A csoportosított választékokat nem kell összeadni, külön is rögzíthetőek, az értékeléskor azonos fafaj-választékok összeadódnak.

A Tényadatok lapon lévő Képletezés gomb az újonnan felvitt adatokat képletezi, a további munkákhoz kiegészíti a szükséges adatokkal.

A tényadatok felvitele mellett csak a méretcsoportos választékparamétereket kell szükség esetén módosítani. Az Átmérőstatisztika lapon az Eredeti kihozatali % beolvasása gomb a rögzített adatok alapján kiszámolja az „R1” cella fafajának %-os adatait, amik szemléletesen láthatóak a jobb oldali grafikonon. A hiányzó adatokkal kiegészíthetjük, illetve módosításokat szakmai ismereteink alapján végezhetünk. Az „R1” cella lebillenő listájában azok a fafajok láthatóak, melyek a „B” oszlopban szerepelnek.

 Az alábbi ábra a T fafaj jelentős mennyiségen alapuló eredeti és kissé módosított paramétereit mutatja.

A választéktervezésnél csak a vastagfa adatokkal érdemes számolni, mert a gyűjtött fa, ágfa, vágástéri hulladék, apríték stb. termelése esetleges, ezért a választék arányokat jelentősen eltorzítja.

Megéri a fáradtságot a munkánk, hisz a ténybejelentéshez amúgy is kell ilyen adatokat gyűjtenünk – egyébként ezt segíti a Ténybejelentés lap. A Frissítés makrója az Erdőgazdálkodó kódja alapján kiválogatott erdőrészleteket listázza a rögzített adatokkal.

Technológiai és műveleti utasítás készítése: érdemes elkészíteni az erdőgazdálkodónak (szakszemélyzetnek) is, bár a kötelezően előírt műveleti lap tartalmazza bizonyos szakmai elemeit, és elkészítése munkavédelmi szempontból nem a megbízó kötelezettsége, hanem a fakitermelést végrehatójáé. Az utasítás azonban tartalmaz sok olyan követelményt, ami írásban rögzítve könnyebben számon kérhető, szélsőséges esetben a bíróság előtt is megvédheti igazunkat.

A Faterv.xlsm Tartalomjegyzék lapján található gombról indított makróval betölthetjük a Statisztika.xlsm táblázat adatait, tervezést ezután lehet megkezdeni

Ha becslési jegyzőkönyvet készítettünk, a Tartalomjegyzék lapon található gombról indított makróval betölthetjük a szükséges adatokat a táblázatunkba, a Techn.utasítás lapon lévő gombbal indított makróval a kiválasztott erdőrészlet adatait a megfelelő helyre betölthetjük.

A táblázat adatainak kitöltése egyébként értelemszerű. Több esetben a lebillenő menüből sablonszöveget lehet választani, amit természetesen kiegészíthetünk a szükséges információkkal, utasításokkal. A munkalap bal oldalán helyeztem el a sablonszövegeket módosítható módon.

A fakitermelési technológiák neve és műveletei Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Attila és Major Tamás „FAHASZNÁLATI MUNKARENDSZEREK A XXI. SZÁZADBAN” című munkája alapján kerültek a munkafüzetbe.

Az erőrészletenkénti választéktervet a fájlban tervezhetjük az alábbi három módszer egyikével, vagy akár fafajonként más módszerrel. (A Faterv.xlsm letölthető fájlba betöltött adatok tesztelésre alkalmasak, nem a mai piaci környezetben készültek és semmiképpen nem igazak az ország egész területére.)

Ha becslési jegyzőkönyv adataiból indulunk, akkor a választéktervező táblázatba csak a nettó fatömeget kell beírni, egyébként kitöltendő a 72-74. sor többi hiányzó adata. A táblázat mellett levő gombokkal indítható a választéktervezés. Ha fafajonként más módszert akarunk alkalmazni, a 75. sorba kell a lebillenőből a megfelelőt kiválasztani.

1.Választéktervezés az előző években termelt, hasonló jellegű erdőrészlet adatainak felhasználásával:

Régóta használt módszer. A kiválasztott erdőrészlet választékarányával szorozza fel a tervezett nettó fatömeget a makrót elindító gomb. A terepi tapasztalataink alapján a szükséges módosításokat el lehet végezni az excel táblában.

  1. Választéktervezés az előző években azonos használati módban termelt összes erdőrészlet adatainak felhasználásával:

A táblázatba a statisztika betöltése után a használati mód választékarányával szorozza fel a tervezett nettó fatömeget a makrót elindító gomb. A terepi tapasztalataink alapján a szükséges módosításokat itt is el lehet végezni.

Felhívom a figyelmet, hogy használata csak abban az esetben elfogadható, ha sok adat áll rendelkezésünkre, és erdőrészletünk átlagos méretű és minőségű.

  1. Választéktervezés átmérő kategóriák szerint:

Ha elegendő adat áll rendelkezésre, érdemes elkészíteni ezt a paramétertáblát, mert szerintem ennek a módszernek az eredménye közelíti meg a legjobban a várható kihozatalt. Elkészítése nem jár nagy fáradtsággal – de a letölthető fájlban közzétett minta paraméterek csak erős kritikával használhatók, az egész országra semmiképpen nem vonatkoznak.

 A táblázatba az átmérő statisztika betöltése után az átlagátmérőhöz tartozó választékaránnyal szorozza fel a tervezett nettó fatömeget a makrót elindító gomb. A terepi tapasztalataink alapján a szükséges módosításokat itt is el lehet végezni.

Költségvetés készítése:

Alapadatokat az eddig kitöltött adatokból véve az egységárakat kitöltve kész költségvetéshez jutunk.

A fatermék forgalmazásának tervezésénél figyelmeztető szöveg jelenik meg, ha nem tervezzük az összes termelt fa értékesítését, illetve nem írtunk árat valamelyik tételre,

A Rögzítés gomb makrója külön lapra erdőrészlet neve_használati módja néven rögzíti a felvitt adatainkat. Ha feleslegesnek tartjuk a II.-III. pontok nyomtatását, bezárhatjuk a bal oldali – gombbal.

A Naturáliaösszesítő lapra ugyanez a makró elmenti az erdőrészletben tervezett választékok mennyiségét és értékesítés adatait.

Az Árbevétel_összesítő lap Frissítés makrója a tervezett erdőrészletek adatit összesíti fafaj-választék szerin.

A Fedezet lap Frissítés makrőja az elkészített költségvetéseket összesíti

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?